Sandnes Golfklubb

IMG_0026

Sandnes Golfklubb ble stiftet sommeren 2004

Vi ble tatt opp som klubb i Norges Golfforbund våren 2005 og har rundt 2000 medlemmer. Som idrettslag er vi en ideell organisasjon basert på frivillig innsats og drives på frivillig innsats gjennom forskjellige komitéer og grupper. Klubben har ansatt en klubbsekretær i 60 % stilling for å utføre den daglige driften og en PGA hovedtrener på full tid.

Vår hjemmebane er Bærheim Golfpark.
Banen driftes av Golf Management og selger spillemedlemskap på golfbanen. Golf Management er et aksjeselskap og kan kan ikke drifte et idrettslag som Sandnes Golfklubb er. Derfor er det

En trenger ikke å være medlem av Sandnes Golfklubb for å ha spillemedlemskap på banen, på samme måte som en ikke trenger å ha spillemedlemskap på banen for å være medlem i golfklubben.
Men det er viktig å presisere at du må være medlem i en golfklubb for å få tilgang til de fleste golfbaner i Norge. Styret i Sandnes Golfklubb oppfordre alle som spiller fast ved Bærheim Golfpark til å være medlem i golfklubben.

Prøve golf?

Det har aldri vært lettere å komme i gang enn nå.