Junior 13-19 år

Bærheim Golfpark

13-19 år er tiden vi starter forberedelse for konkurranser, hvor større deler av treningen er golfspesifikt. Her begynner spillerne å få mer eierskap til egen utvikling og spill, noe som gjør at mentale ferdigheter også kan begynne å dyrkes. Treningene deles opp i sesonger på dette nivået, hvor vinter handler om teknikk og fysisk styrke. Våren handler om å lære å overføre teknikk til spill. Sommeren omhandler i større grad å konkurrere, samtidig som man har fokus på refleksjon og mentale ferdigheter og høsten går hovedsakelig mest ut på å evaluere og videreutvikling. Gjennom alle fasene har vi fokus retter mot at man har gode utviklingvilkår som godt samhold, miljø og samarbeid.

Dette er også gruppen for de som ikke har prøvd golf før, men har lyst å teste det ut. Da tilpasseas forløpet noenlunde i starten slik at man får en fin overgang etter hvert.

Alderstrinnet 13-19 år har trening på mandager fra 17.00-18.30 og spill på tirsdager fra 16.00-18.00 hver uke.

Ønsker du å delta, så er det bare å møte opp for å prøve det ut. Hvis du videre ønsker å fortsette så meldes du enkelt inn i klubben på hjemmesiden (Årlig pris: 450,-). Køller er alltid disponibelt for utleie.

Klubbrepresentasjon og reiseregning

Prøve golf?

Det har aldri vært lettere å komme i gang enn nå.