Styret i klubben

IMG_0026

Egil Kvalbein
styreleder
Tlf 951 07 868

Hans Kind
styremedlem
tlf 922 62 284

Lasse Hadland
styremedlem
tlf 978 82 090

Anne Torunn Espedal Olsen
nestleder
tlf 404 47 587

Oddbjørg V Greier
styremedlem
tlf 915 34 856

May Lis Brikeland
varamedlem
tlf 414 36 087

Alf Inge Fredriksen
styremedlem
tlf 909 47 587

John Ivar Marthinsen
styremedlem
tlf 922 54 280

Sandnes Golfklubb sin siste oppdatert Lovnorm og Virksomhetsplan

Prøve golf?

Det har aldri vært lettere å komme i gang enn nå.