Styret i klubben

IMG_0026

Egil Kvalbein
styreleder
Tlf 951 07 868

Yvonne Haugland
varamedlem
tlf 901 04 177

Lasse Hadland
styremedlem
tlf 978 82 090

Anne Torunn Espedal Olsen
nestleder
tlf 404 47 587

John Prestegård
styremedlem
tlf 934 88 517

May Lis Birkeland
styremedlem
tlf 414 36 087

Ove Folkvord
styremedlem
tlf 415 69 712

Jan Ellevset
varamedlem
tlf 908 32 838

Sandnes Golfklubb sin siste oppdatert Lovnorm og Virksomhetsplan

Prøve golf?

Det har aldri vært lettere å komme i gang enn nå.