Styret i klubben

IMG_0026

John Prestegård
styreleder
Tlf 934 88 517

Yvonne Haugland
styremedlem
tlf 901 04 177

Lasse Hadland
styremedlem
tlf 978 82 090

Anne Torunn Espedal Olsen
nestleder
tlf 404 47 587

John Mork
varamedlem
tlf 908 36 262

May Lis Birkeland
styremedlem
tlf 414 36 087

Elizaveta Nosova
varamedlem
tlf 414 26 268

Jan Ellevset
styremedlem
tlf 908 32 838

Sandnes Golfklubb sin siste oppdatert Lovnorm og Virksomhetsplan

Prøve golf?

Det har aldri vært lettere å komme i gang enn nå.