Styret i klubben

IMG_0026

Egil Kvalbein
styreleder
Tlf 951 07 868

Hans Kind
styremedlem
tlf 922 62 284

Lasse Hadland
styremedlem
tlf 978 82 090

Anne Torunn Espedal Olsen
nestleder
tlf 404 47 587

John Prestegård
varamedlem
tlf 934 88 517

May Lis Brikeland
styremedlem
tlf 414 36 087

Ove Folkvord
varamedlem
tlf 415 69 712

John Ivar Marthinsen
styremedlem
tlf 922 54 280

Sandnes Golfklubb sin siste oppdatert Lovnorm og Virksomhetsplan

Prøve golf?

Det har aldri vært lettere å komme i gang enn nå.