Handicapregulering

Golfbanen på Bærheim
Golfbanen på Bærheim

Da har NGF åpnet for at vi kan regulere hcp, selv om det er restriksjoner  på banen. Se plakat.

Hcp korona-regelmodifiseringer