Det meldes om nattefrost!!

Golfbanen på Bærheim
Golfbanen på Bærheim