Uke 36

Golfbanen på Bærheim
Golfbanen på Bærheim

En viktig begivenhet for mange er klubbmesterskapet som skal spilles førstkommende helg. For oss i banemannskapet er det selvsagt viktig å få banen til å fremstå så representativ som mulig. Vi fokuserer mye på å ha en bane som er kjekk å spille på for alle. For oss er det viktig å ha en bane som ivaretar en som spiller klubbmesterskap med hcp. 20 kontra en som spiller sitt mesterskap med hcp. 0. Vi kommer ikke til å gjøre store ekstra tiltak på banen mot helgen. Vi kommer derimot til å gjøre vårt ytterste for at banen skal fremstå så ærlig som mulig. Greenene klippes hver morgen og innehar gjenkjennbar hastighet, utover dette vil banemannskapet servere en bane som innehar nyklipte fairways, rakte bunkers, nyklipt semirough, nyklipte forgreens, nyklipte tees og nyklipt fringe. Utover dette gjøres det analyser og reguleringer i forhold til hvordan gresset forandrer seg fra morgen til ettermiddag. Slik det ser ut nå kan jeg melde om en gressbestand på våre greener som har svak tilvekst. Det betyr at greenhastigheten skal være noenlunde lik hele dagen.

PS. Husk å slå ballen helt frem til hullet. Hvis du ikke slår den helt frem er det ikke vår feil og i tillegg har du selv fratatt deg muligheten………

Vår hverdag styres av et motto. Alle golfrunder er like viktige for oss. Vi prøver å ha en bane som fremstår som den er godt preparert hver dag. Derfor bruker vi våre resurser jevnt fordelt på alle og ikke bare på noen få som bruker litt mindre slag enn gjennomsnittet. Når det er sagt så føler jeg at banen fremstår på en god måte og er klar for en helg der det skal kjempes om en klubbmester tittel.

– Atle