Uke 16

Golfbanen på Bærheim
Golfbanen på Bærheim

BANEN
Det er virkelig kjekt og en stor lettelse for oss i banemannskapet å se at banen har klart seg bra gjennom en strabasiøs vinter og tidlig vår sesong. Det er spesielt kjekt med greenene. Banemannskapet har de siste årene lagt ned store ressurser i å optimalisere vekstforholdene i greenene. Dette har vi lyktes godt med. For en uke siden arrangerte vi her på Bærheim seminar for lokale greenkeepere og i tillegg var det flere andre fagpersoner tilstede. Det er moro når Agnar Kvalbein som er forsker på Norsk institutt for bioøkonomi (
NIBIO) skryter av den jobben vi gjør her på Bærheim. De siste årene har vi hatt jevnlig besøk av “store” navn i sportsgress bransjen. Vi har hatt mulighet til dette grunnet vårt medlemskap og ellers aktive rolle i Norwegian Greenkeepers Association (NGA). Disse folka er superstjerner i sine fagfelt, det er for meg og oss utrolig kjekt å kunne få tilbakemeldinger og gode råd med på veien av disse. Banemannskapet har lang erfaring og opparbeidet seg et stort nettverk. Vi bruker selvsagt et media som Facebook. Siste gode råd vi fikk kom fra Oak Hills (New York), og siste råd jeg ga var til Pollok golf Club (Glasgow). Jeg håper og tror at banen nyter godt av denne kommunikasjonen. Jeg vet at vi har fått hjelp utenifra, jeg vet også at vi har hjulpet mange der ute. Golfbanene sett under et blir bare bedre og bedre så også Bærheim. Vi greenkeepere er stolte av golfbanene våre og faget greenkeeping. Derfor er det å dele kunnskap superviktig med tanke på utviklingen av våre fantastiske arbeidsplasser!  

Mvh
Atle