OBS OBS!!

Golfbanen på Bærheim
Golfbanen på Bærheim

Banemannskapet er i disse dager i gang med forbedringene i og rundt tjernet på hull 6. I den forbindelse er det gravd opp tonnevis med masse fra tjernet. Dette er tippet ved siden av veien mellom hull 6 og hull 10. Vi er veldig klar over at det her ligger tusenvis av baller og frister. Dere må under ingen omstendigheter finne på å gå over sperringene her for å hente baller! Her er det myr og kvikksand, og trør du uti her, så sier det seg selv at det kan bli stygt. arbeid på 6 arbeid på 6II arbeid på 6 III