Ny administrasjons-ansvarlig

Anita Gil

Vi har den glede å meddele at Anita Gil har takket ja til stillingen som ny administrasjons-ansvarlig i Sandnes Golfklubb. Anita vil starte opp i stillingen i løpet av mars, og Rita vil sørge for at det blir gitt en god overlevering og opplæring på de viktigste oppgavene. Gratulerer til Anita, og ikke minst, gratulerer til Sandnes Golfklubb! ? Samtidig vil vi benytte anledningen til å takke Rita for en solid jobb over mange år.

Med vennlig hilsen
Styret i Sandnes Golfklubb

Publisert i