Juniortreningen hver tirsdag i høst!

Golfbanen på Bærheim
Golfbanen på Bærheim

Juniortrening for høsten 2017 er i gang!

Junior rekrutt
Trening fra kl. 1700-1800 på tirsdager.
Pris egenandel høst 2017: kr. 300,- (alle får driving range kort med 30 bøtter).

Fremmøte ved driving range ballmaskin.

Trener: Arne Ravndal + eldre juniorer

Junior turneringsgruppe
Trening tirsdager fra kl. 1700 – 1900.
Fra kl. 1700-1900 rullerer juniorer det på å være assistenter på rekruttgruppe.

Pris: Årlig treningsavgift på kr. 1200,-

Trener: Arne Ravndal

 

Hilsen Juniorgruppen

Tom S Falch
Tlf: 416 28 408