Innkalling til Årsmøte i Sandnes Golfklubb

Golfbanen på Bærheim
Golfbanen på Bærheim

Tirsdag 1. mars 2016 kl. 19:00, i Finnehuset på Bærheim Golfpark.

2015 Årsberetning Sandnes Golfklubb