INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SANDNES GOLFKLUBB 2021

Golfbanen på Bærheim
Golfbanen på Bærheim

Innkalling til Årsmøte i Sandnes Golfklubb, torsdag 18. mars 2021, kl. 19:00.

Sted
Vi jobber med å finne et lokale som er stort nok til å avholde et fysisk årsmøte i henhold til smittevernreglene. Skulle det ikke la seg gjøre å avholde årsmøtet fysisk i mars, så vil vi vurdere muligheten for å utsette til april. Da blir møtet avholdt fysisk eller digitalt over Teams.

Saksliste

Valg av ordstyrer

Valg av referent

Valg av personer som skal undertegne protokoll

Godkjenning av innkallelse

Godkjenning av saksliste

Styrets beretning for 2020

Planer for 2021

Revidert regnskap for 2020

Budsjett for 2021

Styrets forslag

Innkomne forslag

Valg av styre

 

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest mandag 1. mars 2021 til post@sandnesgolfklubb.no

Årsberetningen blir sendt ut til medlemmene og lagt ut på hjemmesiden en uke før årsmøtet.

 

Hilsen

Styret i Sandnes Golfklubb