FORE!

Golfbanen på Bærheim
Golfbanen på Bærheim

FORE!!!!!!
Det hender jeg hører dette ordet på mine runder på plenen vår, da blir jeg glad. Det betyr at dere varsler når dere ikke er helt sikre på om ballen dere har slått er utenfor fare for andre mennesker. Det er veldig viktig at dere tar hele stemmeregisteret i bruk når dere roper ut, å si «fore» har ingen hensikt, dette skal ropes ut av full hals slik at du er sikker på at alle hører deg.

 

Monica