DOMMERHJØRNET UKE 19

Golfbanen på Bærheim
Golfbanen på Bærheim

Matchplay
Nå er vi i gang med matchplay turneringer. Det er ganske stor forskjell på å spille match kontra slagspill. Jeg vil derfor ta for meg noe av det som skiller:

I de turneringene det spilles med handicap man før man starter finne ut hvor mange tildelte slag som skiller og på hvilke hull disse skal fordeles. Hvis Knoll har 18 tildelte slag og Tott har 23 tildelte slag vil Tott ha 5 slag ekstra. Disse slagene fordeles på hullene med indeks 1-5. Det vil si at hvis Tott har dobbelboggi på hull 3 (Indeks 1) og Knoll har boggi, så deles hullet.

Honnøren på hull 1 avgjøres ved trekning. Etter hull 1 gis honnøren til den som vant siste hull. Deles hullet er det den som hadde honnøren på foregående hull som slår ut først.

Under spill på hullet er det alltid den som er lengst i fra hullet som slår først. Hvis en som ligger nærmere hullet slår først kan motspiller kalle slaget tilbake, men det er ingen straff for å spille utav tur.

Etter hvert hull må man bli enig om stillingen i matchen. F. eks: «Tott er opp ett hull»
Hvis man etter å ha slått ut på neste hull finner ut at Tott faktisk var opp 2 hull, behøver ikke Knoll å godta dette. Resultatet er det man var enige om før utslaget.

Man er sine egne dommere i matchplay. Hvis man ser at motspiller gjør en feil må dette påpekes straks og senest før det slås ut på neste hull. Etter at det er slått ut på neste hull er alt som er skjedd tidligere i matchen historie. (Les regel 2.5)

Bryter man en golfregel i matchspill taper man hullet. (Man får altså ikke 2 straffeslag som man gjør i slagspill)

Skal man spille en match en dag er det lov å spille banen før matchen starter.

Det finnes selvsagt mer som skiller, men dette er etter min mening det viktigste.

Eivin