Ukens golftips uke 38

Golfbanen på Bærheim
Golfbanen på Bærheim

ÅDNE’S GOLFTIPS
Det er selvsagt viktig å slå like langt hver gang med hver enkelt kølle. Mange spillere sliter med at eksempelvis 8’er jernet går 120 meter én gang og den neste gangen går det 140 meter. Ustabilt og ofte dårlig resultat. For å slå like langt hver gang må du holde en fin og jevn rytme. Slå med samme kraft hver gang. Dessuten er treffpunktet veldig viktig. Når du ikke slår med full kraft, er det lettere å treffe ballen på samme stedet på køllebladet hver gang.

Publisert i