Uke 5

Golfbanen på Bærheim
Golfbanen på Bærheim

BANEN
Vi er som dere godt i gang med å glede oss til en ny vår. For at våren skal bli akkurat så bra at det var riktig å glede seg til den er det mye som skal planlegges fikses og lages her på bruket.
På verkstedet blir maskinene preparert på beste måte. Det er stor-service på gang! Oljeskift og filter er en selvfølge, men det er mye mer enn det som skal til for at en klipper skal kunne gjøre en god jobb neste sesong. Den skal slipes og settes opp med en presisjon som en doktor med sin skalpell, utover det byttes det lager, simmer-ringer, hydraulikkslanger, dekk og andre slitedeler. Det er en stor jobb og sørge for at rundt 20 større klippere fungerer tilfredsstillende. Utover de store klipperne har vi et antall mindre maskiner som også krever sitt, i tillegg har vi et antall større maskiner: gravemaskin 23 tonn, gravemaskin 5 tonn, traktor 80 hk, traktor 30 hk og traktor 23 hk. Alle disse skal også ha sin pleie. Vi egenproduserer alle våre mekaniske og tekniske behov her på Bærheim. Det er vi stolte av. Vi driver en maskinpark som består av 72 enheter. For at golfbanen skal fungere bra er vi absolutt avhengige av disse. Derfor innehar guttene på verkstedet en enorm verdi for oss!

Jobben med utvidelsen av lagringsplass for golfbager er godt i gang. Vi håper å være ferdig med denne jobben om en ukes tid.

Mvh
Atle