Uke 3

Golfbanen på Bærheim
Golfbanen på Bærheim

BANEN Kaldt og hvitt. Plussgrader i siktet, måtte de komme! Fulle av inspirasjon etter en uke på skolebenken i London kjenner vi på lysten til å heve standarden på Bærheim golfpark. Det er ikke tvil om at banemannskapet innehar masse kompetanse, men det er heller ingen tvil om at banemannskapet har selvinnsikt nok til å forstå at det absolutt er nødvendig med påfyll av kompetanse. Kurset i London svarte til forventningene. Vi hadde forelesere fra England, Skottland, Irland, USA og Norge. Undertegnede hadde også et foredrag om drift og økonomi! Det er kjekt å fortelle dere at mange utenforstående ser på vår måte å drive en golfbane på som den mest riktige for fremtiden. Vi har gjort en del utradisjonelle grep i hele driften pluss at vi har gått “all in” på å heve vår kompetanse. I tillegg bruker undertegnede og Golfmanagement betydelig tid og økonomi på å heve andres kompetanse i bransjen. Dette gjøres i via mitt styreverv i Norwegian greenkeepers Association (NGA) og vårt engasjement i vår lokale forening i NGA region sør vest. Undertegnede ble i London kåret til årets greenkeeper av fagmiljøet i Norge. Se www.nga.no . Det er en stor ære. Jeg vil takke banemannskapet og min arbeidsgiver Golfmanagement, med Ådne i spissen, for at det er mulig å bli en god og respektert greenkeeper i Norge.