Uke 20

Golfbanen på Bærheim
Golfbanen på Bærheim

BANEN
Det har vært noen tøffe uker for banen. Først varmt og tørt, deretter tørt, kaldt og vind. Gresset trives med litt av alt, men når det blir kun en ting, som tørke, vises det igjen med nedsatt kvalitet i hele anlegget. Gresset vokser ikke som det skal, naturlig nok. Resultatet blir ujevne og harde spilleflater. Vi prøver etter beste evne og vanne greener og teesteder. Vi bruker hver eneste natt ca. 240000 liter vann på disse områdene, men det er ikke nok. Derfor er det faktisk kjærkomment å se ut på regnet mens jeg skriver dette. Får vi litt av alt fra nå av og en stund fremover vil banen vise sin glede over det til dere.
Den nye treningsgreenen, green 2, tee 2 og tee 3 på korthullsbanen ble sådd på torsdag. En milepel og deilig å vite at frøene nå er i bakken. Håpet er at vi ser grønnskjær i løpet av 10 dager. Deretter er det masse stell og kjærlighet som igjen forhåpentligvis resulterer i åpning av disse områdene en gang i slutten av august. Her gis ingen garantier, men det er lov å håpe.

Mvh
Atle