Ny lokale regel

Golfbanen på Bærheim
Golfbanen på Bærheim

Lokale regler

Lagt til en ny lokal regel B3 som gir mulighet for å spille provisorisk ball når det er usikkert om ball er i straffeområde.

Dette er aktuelt på hull 17 slik at man skal slippe å gå over på andre siden for å se om ballen gikk over bekken før man må gå tilbake for å droppe.

Jeg, og andre, har praktisert dette. Med det må stå i lokale regler for at det skal bli riktig.

Eivin Strømland
Hcp Komitè / NGF Dommer
Mob: 48 11 29 50