Leder uke 37

Golfbanen på Bærheim
Golfbanen på Bærheim

Litt info om våre treningsområder:
På drivingrange så er det fryktelig vått fra ca 230 meter. Det går ikke an å klippe der og alle ballene som lander der forsvinner. Vi må be om at ingen slår slag lenger enn 230 meter slik at vi mister minst mulig baller. Det skal heller ikke slås fra øverste platå og ned til treningsgreenene ved bunker. Der plugger også ballene seg. Det skal ikke slås baller fra langt hold og ned på puttegreenen, det skal gjøres på den nye treningsgreenen på korthullsbanen. Rett utenfor puttegreenen rundt hele er det fryktelig mange torver oppslått. Det skal ikke skje (se bilde).

Husk å ta med bøtten tilbake når du har vært på rangen samt ikke ta med flere baller enn du skal slå ut.

Disse enkle reglene håper vi alle klarer å overholde.

Ådne

 

 

Publisert i ,