Innkalling til Årsmøte torsdag 12. mars 2020

Golfbanen på Bærheim
Golfbanen på Bærheim

Årsmøte i Sandnes Golfklubb torsdag 12. mars 2020 kl. 19:00 i Finnehuset på Bærheim Golfpark.

Saker som ønskes behandlet må være i styrets hende senest mandag 24. februar 2020 til post@sandnesgolfklubb.no

Saklisten vil bli lagt på hjemmesiden senest 1 uke før møte.

 

Etter Årsmøtet blir der et medlemsmøte.

Klubbens NGF dommer, Eivin Strømland vil informere om WHS – World Handicap System.
Det nye handicapsystem som innføres i Norge 1. mars 2020.