TIL ALLE VÅRE MEDLEMMER

Golfbanen på Bærheim
Golfbanen på Bærheim

 

Som noen sikkert har fått med seg, så har SGK blitt anmeldt av Norges Golf Forbund. Dette ser vi på som svært alvorlig.

For å ikke skape forvirring og usikkerhet hos våre medlemmer, så ønsker vi å informere dere kort om sakens bakgrunn og utvikling.

«ANMELDER KLUBB FOR BRUDD PÅ NYBEGYNNEROPPLÆRINGEN»

Styret i NGF har anmeldt Sandnes Golfklubb til Disiplinær- og sanksjonsutvalget for brudd på bestemmelsene for nybegynneropplæringen (VTG)

Klubben har over flere år organisert en betydelig nybegynneropplæring uten å ha fulgt gjeldende retningslinjer for utlevering av obligatorisk materiell.»

 

Bakgrunn

Hos Sandnes Golfklubb er det Golf Management A/S som står for markedsføring og gjennomføring av nybegynnerkurs, samt oppfølging av kursdeltakere.

For å lykkes i et tøft marked, og ikke minst oppnå målsetningen til NGF og klubben – få flere og bedre golfere – så har GM tilbudt gratis golfkurs for alle de siste 4 årene. Et tilbud som har bidratt til at flere har fått øynene opp for golfen, og ikke minst tatt steget til å komme på kurs! Unge som gamle.

Tiltakene har bidratt til svært gode resultater da vi har fått ca 500 nye golfere til klubben.

 

Kursene har blitt gjennomført etter NGF sine regler – bortsett fra at VTG materiellet fra NGF (verdi kr.200.-) ikke er blitt levert ut til den enkelte deltager. GM har istedenfor levert ut egenprodusert hefte og boka Ådne.

 

Dette er sakens kjerne.

 

 

Tiltak

Sandnes Golfklubb har fremmet forslag om at Norges Golfforbund fjerner avgiften på kr 200 pr kursdeltaker som alle klubbene er pålagt å betale.

 

Begrunnelsen er at kursmateriell som benyttes på Veien til golf (VTG) bør legges ut gratis på nettet. Da blir det ikke bare tilgjengelig for de som går kurs, men for alle som spiller golf. Det er helt unødvendig å bruke masse penger på trykksaker i dagens papirløse samfunn. Det er heller ikke særlig miljømessig.

Hvis materiellet ligger tilgjengelig på nettet vil mange flere lese dette, og printe dette ut selv hvis nødvendig/ønskelig. Dette vil gi mye bedre og bredere kunnskap om regler, hurtig spill, etikette osv på generelt grunnlag.

 

Videre så mener vi andelen som benyttes til å markedsføre Golfsportens dag/dato for hele landet blir feil. Den bør være i begynnelsen av sesongen, og dette varierer for hvor i landet man er. På Vestlandet starter sesongen i begynnelsen av mars/april, mens lenger nord i mai.

Det er derfor lite hensiktsmessig å ha helsides annonser i VG om felles dato/gjennomføring. Sandnes Golfklubb sin erfaring er at denne annonsen gir liten eller ingen effekt. Etter vår mening er det mye bedre at klubbene selv markedsfører Golfens dag i lokale medier, på egne Facebooksider/sosiale medier og på den tid som passer best for klubben.

I Rogaland hadde klubbene felles annonse i lokale aviser i 2015- og dette ga god effekt!

 

Forslaget blir avstemt på Golftinget som avholdes denne helgen på Gardermoen. Fra Sandnes Golfklubb stiller Willy Flaten og Turid Åsen Olsgård.  

Forslaget har bred oppslutning blant klubbene i Norge. Vi håper derfor at VTG avgiften faller bort fra neste år.

 

Med vennlig hilsen

 

Styret i Sandnes Golfklubb

Publisert i