Hva er Ådne’s Golfakademi?

Golfbanen på Bærheim
Golfbanen på Bærheim

ÅDNE’S GOLFAKADEMI
Ådne har hver uke sitt akademi. Det varer i 1 time. Han kjører den samme timen om igjen påfølgende time. Ådne har forskjellige fokusområder hver eneste uke, en veldig lærerik time hvor du hele tiden vil få tilbakemeldinger på hva du trenger å trene på for å oppnå ditt mål. Man trenger ikke melde seg på til akademiet, kun å møte opp til begynnelsen av en av timene. Akademiet er som fellestreningene helt gratis, og kun tilgjengelig for deg som har spillerett med betalt spilleavgift