Golfbanen er stengt fram til 26. mars grunnet koronaviruset

Golfbanen på Bærheim
Golfbanen på Bærheim

Norges Golfforbund anbefaler nå at det på grunn av koronaviruset ikke gjennomføres noen idrettslig aktivitet på hverken bane eller driving fram til og med 26. mars.

Dette begrunnes ikke bare i smittefare for utøvere og/eller ansatte eller andre som tilrettelegger for aktivitet, men også i solidaritet med alle omkring oss og at golfen skal være med å tydeliggjøre alvoret i situasjonen og de beslutninger som er fattet av overordnede myndigheter.

Golfbane, driving range, proshop, og korthullsbane stenges fra og med i morgen lørdag 14.03. Forhåpentligvis så åpner vi igjen fredag 26.03.

Vi håper for forståelse for at vi her følger NGFs og NIFs anbefaling.

Undertegnede er i karantene fra i morgen av men kan nås på mail og tlf.

Med vennlig hilsen
Ådne Stensland