Glemt å betale spilleavgiften?

Golfbanen på Bærheim
Golfbanen på Bærheim

SPILLEAVGIFT 2016
Det er fortsatt noen av dere som ikke har betalt spilleavgiften. Det kan skyldes at vi ikke har deres korrekte mailadresse/postadresse. Det er også sendt ut purring til dere det gjelder. For at vi skal ha den korrekte kontaktinfo registrert på alle våre medlemmer, så er vi avhengige av informerer oss dersom dere endrer dette. Endringer kan sendes til post@golfmanagement.no
Fint om dere det gjelder tar kontakt, og endrer dette. Spilleavgiften kan for øvrig også betales i proshop.

Publisert i