Årsmøte Sandnes Golfklubb 12. mars 2019

Golfbanen på Bærheim
Golfbanen på Bærheim

I Finnehuset på Bærheim Golfpark, Sandnes.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 28. februar 2019, til post@sandnesgolfklubb.no 

Saklisten vil bli lagt ut hjemmesiden www.sandnesgolfklubb.no ca. en uke før møte