Årsmøte 2020 blir digitalt på Teams torsdag 4. juni

Golfbanen på Bærheim
Golfbanen på Bærheim

Velkommen til digitalt Årsmøte torsdag 4. juni 2020 kl. 19:00

Som følge av koronapandemien har styret i Sandnes Golfklubb besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams etter NIF sine anbefalinger.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen mandag 1. juni 2020 klokken 23:00 til post@sandnesgolfklubb.no

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd.  

Etter påmeldingsfristen blir det sendt ut tilgang på e-post til møtet i løpet av onsdag 3. juni 2020

Link til bruksanvisning til Teams

Dokumenter til årsmøtet:

Årsberetning Sandnes Golfklubb 2019

Virksomhetsplan 2020 -2021

Lovnorm-Sandnes Golfklubb 2020

Saker til årsmøtet kan sendes til post@sandnesgolfklubb.no innen 22.05.2020. Innkomne saker legges til Årsberetning som vedlegg og tas opp 4. juni 2020.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sandnes Golfklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sandnes Golfklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

 

Hilsen styret i

Sandnes Golfklubb