ÅRSMØTE 2016

Golfbanen på Bærheim
Golfbanen på Bærheim

Innkalling til Årsmøte i Sandnes Golfklubb tirsdag 1. mars 2016 kl. 19:00, i Finnehuset på Bærheim Golfpark.
Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen mandag 15. februar 2016.
Saksliste vil bli lagt ut på hjemmesiden ca. 1 uke før Årsmøtet.

Publisert i