ÅRSMØTE 14. mars 2017

Golfbanen på Bærheim
Golfbanen på Bærheim

Sandnes Golfklubb innkaller til ÅRSMØTE, tirsdag 14. mars 2017, kl. 19:00.
I Finnehuset på Bærheim Golfpark, Sandnes.

 

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest onsdag 22. februar 2017, til post@sandnesgolfklubb.no 

Saklisten vil bli lagt ut hjemmesiden www.sandnesgolfklubb.no ca. to uker før møte

Publisert i ,