Årsberetning for 2020

Golfbanen på Bærheim
Golfbanen på Bærheim

2020 ÅRSMELDING FOR SANDNES GOLFKLUBB

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SANDNES GOLFKLUBB 2021

Sandnes Golfklubb innkaller til ÅRSMØTE, torsdag 22. april 2021, kl. 19:00.

Sted
Hvis det lar seg gjøre å avholde årsmøtet fysisk blir dette på Quality Hotel Pond,
Koppholen 17, 4313 Sandnes
Alternativ avholdes møtet digitalt over Teams, avgjørelsen blir tatt rett etter påske.

PÅMELDING I GOLFBOX innen 9. april 2021  –  under klubbturnering

 

Saksliste

 • Valg av ordstyrer
 • Valg av referent
 • Valg av personer som skal undertegne protokoll
 • Godkjenning av innkallelse
 • Godkjenning av saksliste
 • Styrets beretning for 2020
 • Planer for 2021
 • Revidert regnskap for 2020
 • Budsjett for 2021
 • Styrets forslag
 • Innkomne forslag
 • Valg av styre

En viktig sak på møtet blir gjennomgang av Golf Management sitt planlagte byggeprosjekt for et nytt innendørs treningssenter og hvordan klubben ønsker å bidra inn mot dette.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest fredag 9. april 2021 til post@sandnesgolfklubb.no

Hilsen
Styret i Sandnes Golfklubb