Golfbanen på Bærheim
Golfbanen på Bærheim

DOMMERHJØRNET

Yeeeeeey, dommer Eivin er tilbake! I dag skal han skrive litt om flytting av avstandsmerker/fri dropp. Les og lær!
I våre lokale regler lyder det:

Avstandsangivelser
«150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker er uflyttbare hindringer.»
Regel 24-2.

Det betyr at ved å flytte avstandmerker pådrar man seg 2 straffelsag etter denne regelen i slagspill og taper hullet i matchspill. Man har fritak (fri dropp) for stance (oppstilling) og sving. Da dropper man nærmeste punkt ut der avstandsstaken ikke er til hinder + en køllelengde, men ikke nærmere hullet enn der ballen opprinnelig lå.

Fritaket gjelder ikke for ballbane, kun stance og sving.

Eivin